Preus Cursos

1. CURS DE PRESCRIPTORS DE VI CATALÀ: VISIÓ GLOBAL 225€

2. CURS DE PRESCRIPTORS DE VI CATALÀ”ESPECIALISTA” : 600€
Inclou el tast de més de 100 vins seleccionats pels professors per il·lustrar els continguts teòrics del curs.

3. CURS DE VITICULTURA DE LA VINYA CATALANA: 540€ (ex-alumnes 450€)

Preu Jornada del Curs de Prescriptors “Especialista” : 70€ (ex-alumnes 50€)